torsdag 15 oktober 2015

Vem går i fällan?


Igår kallade Sverigedemokraterna till en extra presskonferens för att ge ett huvudbudskap och några underordnade budskap.

Huvudbudskapet är att sittande regering inte kan hantera de utmaningar Sverige står inför. Presskonferensen genomfördes idag (15 oktober 2015). Demagogin handlar om att landet står på randen till systemkollaps och kaos och att detta främst är den sittande regeringens fel. Dock har SD växt starkt på att definiera sig själva som den enda oppositionen genom att t.ex. mynta det propagandistiska uttrycket ”Sjuklövern” om övriga riksdagspartier varför det måste betraktas som att även Alliansen är skyldiga till kaoset, sett ur SD perspektiv.

Åkesson lovar också att "Vi kommer att arbeta utomparlamentariskt med ett massivt kampanjande och signalpolitiska åtgärder som inte den svenska regeringen vill göra". Man försöker alltså inte ens dölja att man aktivt ökar politisk instabilitet och att man vill kringgå och underminera det svenska politiska systemet.

Att vi har en flyktingkris är alltså sett ur psyops-vinkel, ett underordnat budskap. Det är ju något som alla partier, alla media och folket är överens om. Man använder det istället som ett medel för att nå ett mål - nämligen politisk instabilitet.

Vi lever i en av världens mest stabila demokratier och ingen har synpunkter på att ett parti som har 49 av riksdagens 349 mandat har rätten att framföra sin politik. Om folket inte tycker om politiken så visar det sig i nästa val. Men eftersom vi också har yttrandefrihet i Sverige så har var och en rätt att kritisera politiken, partierna och politikerna.

Vi brukar inte ägna oss åt inrikespolitik här på Reservofficersbloggen, men nu har det inrikespolitiska läget blivit en del av det totala säkerhetspolitiska läget i Europa och dess närområde. Frågor som många väljare aldrig behövt, velat eller kunnat ta ställning till börjar dyka upp i debatten. Ett exempel är NATO-medlemskap, ett annat är flyktingsituationen. Båda dessa frågor knyts ihop med inrikespolitik på ett sätt som inte alltid gynnar objektivitet och empiri. Nu skall inte politik vara vetenskap, det handlar trots allt i grunden om ideologier. Men det kan vara klokt att basera politiska beslut på väl beprövad erfarenhet.

När politiker och massmedia talar om systemkollaps, panik, kaos och sönderfall  så gör de inte folket en tjänst. tvärtom. När Stefan Löfvén på pressträffen på Grillska gymnasiet för ett år sedan sade att ”något har gått sönder” i Sverige så sjunger han en melodi där han själv inte spelar pianot.

Om det är något som gynnar subversiva krafter som i egensyften spelar på människors känslor för att skaffa sig makt – så är det när etablissemanget börjar tala i termer av kaos och förfall.


Sverige befinner sig i ett förkrigsstadium. För den som önskar akademiskt underlag för det påståendet  - läs allt som Johan Wiktorin skrivit de senaste 3-4 åren. I ett sådant stadium bör inte etablerade politiker nära politikens mitt ägna sig åt att förstärka angriparens narrativ.

Rysk informationskrigföring går delvis ut på att måla upp en bild av att väst är dekadent och saknar struktur, moral, ordning och reda. En av de stora ryska informationsoperationerna syftar just till att måla upp USA och EU:s länder som kaotiska som en direkt följd av ökad invandring. Det finns dessutom skäl att tro att Ryssland är involverade i att öka flyktingströmmen till EU.

Därför uppmanar vi realpolitiker i den svenska inrikespolitikens mittfåra att ta ansvar. Sluta sjunga med i den ryska psyops-kören! Sluta upprepa Sputniks och RT:s narrativ!

Detsamma gäller etablerade journalister och skribenter. Varför går ni Rysslands ärenden? Varför bidrar etablerade journalister till att spä på bilden av ett Sverige i förfall?

Bara för skojs skull kan man gå in på den här websidan ibland: http://www.webbkameror.se/. Var är kaoset? Ok, medvetet larvig poäng, men ganska effektfullt!

För övrigt anser vi, och en majoritet av svenska folket, att vi bör gå med i NATO. Vi bör också utan dröjsmål återuppbygga ett totalförsvar värt namnet.

9 kommentarer:

 1. Som antisvensk borde du säga upp dig.

  SvaraRadera
 2. Problemet är att situationen i dagens Sverige gör att det i allt högre grad räcker för de subversiva krafterna att synliggöra de aktuella förhållandena för att uppnå subversion, dvs störtande av den statliga ordningen. Samtidigt finns även stora inslag av manipulation i mainstream media inklusive public service. Att det t ex i all media under en vecka i september visades upp grafiska bilder på ett drunknat flyktingbarn är inte objektiv rapportering utan just ett exempel på manipulation. Att inte bedriva objektiv rapportering utan måla upp en vinklad verklighetsbild gynnar den subversiva verksamheten som i rådande medieklimat endast behöver slå hål på bubblan istället för att föra fram en alternativ "sanning" som inte finner stöd i aktuella förhållanden. Men kanske är det just detta ni menar med att journalister går Rysslands ärenden?

  De subversiva elementen kan istället peka på fakta när de framför sitt budskap om förfall. T ex fallande skolresultat, sjunkande BNP per capita, högre antal arbetslösa (nominellt), högre skuldsättning i förhållande till disponibel inkomst, lägre självförsörjningsgrad, minskade anslag till Försvarsmakten (relativt BNP), längre vårdköer, etc. Allt tacksamt ihopsamlat och lättillgängligt hos bl a SCB. Här divergerar dock min uppfattning från er, givetvis måste även svenska journalister rapportera om ovanstående. Alternativet är att de subversiva elementen äger den verklighetsbild som möter gemene man i allt högre grad.

  Jag håller däremot med om att etablissemanget för sin egen skulle inte borde ta ord som förfall och kaos i sin mun. De tjänar sannolikt på att låtsas som att allt är frid och fröjd och den grönskande framtid snart är vår.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ditt förslag är alltså att de subversiva elementen skall överge propaganda och istället återge fakta? Då är det ju inte längre subversion... Är det dessutom så att de använder sig av den etablerade politiska ordningen (riksdag, regering, motioner, propositioner etc) så går det ju till precis som vi förespråkar. Om du läser inlägget en gång till så är ju vårt viktigaste budskap till politiker och media att just hålla sig till fakta, inte återge ryskt narrativ, sluta beskriva situationer som kaotiska när de inte är det och använda sig av den gemensamt överenskomna politiska ordningen. Att det skulle leda till ett "störtande av den statliga ordningen" är givetvis en felaktig slutsats. Något sådant har aldrig inträffat. All subversion bygger på propaganda, alltså lögner eller en förvrängd verklighetsbeskrivning.

   Radera
  2. " All subversion bygger på propaganda, alltså lögner eller en förvrängd verklighetsbeskrivning."
   Här har vi problemet i svensk politik. Det är färre och färre som litar på politiker oavsett färg. Våra egna politiker är mästare på subversion. De understödjes också effektivt av den media som abdikerat från att granska makthavarna.
   Det sk politiska ledarskapet följer ledarskapstrenden i samhället i övrigt. Ansvar skall undvikas men befogenhet att bestämma skall finnas. Regeringen bestämmer, kommuner får problemet i sitt knä. Är det besvärligt tar den politiska ledningen in en konsult och kallar vederbörande för Nationell samordnare.
   I företag tar man in konsulter för att ta reda på om man har problem, vilka alltid hittas. Sedan tar man i en konsult för att reda ut problemen och slutligen tas en konsult in som verkställer de åtgärder som behöver vidtas. Därefter, möjligen tar ledningen över rodret.
   Vem litar på någon i denna bisarra situation? Det är i och för sig också lösningen. I denna soppa blir det svårt att sprida subversiva budskap som skiljer sig från det "sanktionerade" vanvettet.

   Radera
  3. Jag menar att subversion syftar till en omvälvande förändring av en suverän stats politiska system, en förändring som utan extern påverkan sannolikt inte ägt rum eller åtminstone avsevärt senarelagts. Jag stödjer mig på definitionen av ordet Subvertion; (av lat. subve'rto 'omvända', 'vända upp och ned') Subversiv verksamhet, politisk verksamhet för att störta den bestående statliga ordningen, mestadels genom insatser i det fördolda. ... De subversiva redskapen vid revolutionär krigföring är främst propaganda och terrorism. (Nationalencyklopedin)

   Om Ryssland på helt laglig väg finansierar och på andra sätt understödjer Sverigedemokraterna så att de i nästa val får ett avsevärt större antal mandat än de fått i annat fall så är det enligt min tolkning av definitionen ovan subversion. Detta eftersom det ökar motsättningarna inom den svenska politiken och på ett avgörande sätt påverkar beslutsfattandet i regering och riksdag. För att åstadkomma detta behöves ingen propaganda (dvs överdrifter, halvsanningar, undanhållanden, förenklingar eller liknande förvrängande metoder) utan det räcker gott att lyckas framföra fakta eftersom media inklusive public service i åratal ägnat sig åt propaganda i framförallt flyktingfrågan.   Radera
 3. För gemene man är det sannolikt mer uppenbart att den svenska välfärdsmodellw stor inför ett haveri orsakat av det extraordinära belastningar som i spåren av den ökade invandringen än att vi står inför ett krig med Ryssland.
  Jag har svårt att se logiken att försöka skyla över de larmrapporter som kommer från kommuner, landsting och myndigheter bara för att istället elda på med att ett storkrig står för dörren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ber om ursäkt för dålig textkvalitet ovan. Skriver på telefonen.

   Radera
 4. Min kommentar om att montera web-kameror på flyktingboenden blev av någon anledning censurerad? "Reservofficer", tja det är jag också, borde fundera över hur klokt det är att media mer och mer börjar agera propagandaapparat åt regimen där de medvetet sprider falsk information om massinvandringen. Hedersmannen Thomas Gür kallar SVT för "Nordkorea TV" och det med rätta. Ett land, där befolkningen har tappat förtroende för etablerad media är oerhört sårbart och detta är inget Ryssland har åstadkommit, utan sjuklövern tillsammans med gammelmedia. Grattis!

  SvaraRadera