måndag 11 maj 2015

Sverige importerar minst 25% av oljan från RysslandAtt Sverige under de senaste decennierna har utökat handeln med Ryssland är väl känt och det var under många år fullt rimligt att med handeln som diplomatiskt och säkerhetspolitiskt instrument verka för fred, frihet och utveckling i det post-sovjetiska Ryssland.

Idag råder emellertid andra förhållanden som de flesta läsare av denna blogg känner till. Putin har gått från att vara George W Bush kompis till att vara en ny Stalin, en maffiaboss som styr Ryssland med kriminella metoder och stöd av en korrupt elit. Minns the Economist artikel efter Karen Dawishas boksläpp om Putins "Band of Brothers" - 110 personer som kontrollerar 35% av Rysslands tillgångar. Det är också samma grupp som kontrollerar staten med de väpnade styrkorna (inklusive kärnvapen), de gigantiska underrättelse- och påverkansorganisationerna FSB, SVR och GRU samt i stort sett hela mediavärlden i Ryssland. Oliktänkande fängslas och mördas, senast den starkaste oppositionspolitikern Boris Nemtsov som mördades precis utanför Kreml. Friheten och demokratin i Ryssland kan idag sägas ha upphört helt. Ryssland har också invaderat Ukraina, dels genom att annektera Krim och dels genom att i samverkan med lokala aktörer invadera östra Ukraina.

Detta land förser alltså Sverige med 25 % av vårt oljebehov. Men det som kanske är mest iögonfallande är att denna utveckling kommit till stånd de senaste tre åren.

Idag skriver SvD om att importen av rysk olja är rekordstor och att detta har uppstått efter 2010. 2011 var importen så liten att den inte ens nämndes i Energimyndighetens statistik. 2012 var den 14 %, 2013 steg importen till 19% och 2014 var den alltså 25% av den total svenska oljeimporten.

Den siffran kan dessutom vara för låg. Oljeprodukter kan tillverkas av rysk råolja och sedan förädlas i ett annat land, t.ex. Finland, och sedan säljas till Sverige. Dessa produkter ingår inte i de ovan nämda 25 procenten.

Svenskt beroende av ryska produkter och handel med Ryssland är inte längre en privat angelägenhet för näringslivet, det påverkar maktbalansen mellan länderna. Därför är det rimligt att gripa in politiskt. Vad anser t.ex. regeringen och Miljöpartiet om detta? Det är väl känt att rysk oljehantering inte är förenlig med miljöhänsyn. Dessutom torde det ligga på Mp:s agenda att minska beroende av olja.

Om scenariot som beskrevs i vårt förra inlägg - Omfall EDMUND - skulle bli verklighet så skulle Ryssland kunna stänga av sin oljetillförsel och förvärra situationen ytterligare. Är beslutsfattare medvetna om det?

För den som är intresserad av hur svenskt näringsliv är exponerat mot Ryssland men även Baltikum och Polen så rekommenderas Johan Wiktorin och Benjamin Ståhls studie i ämnet. Studien kommer inom kort att finnas tillgänglig digitalt, tills vidare kan man med fördel titta på föredraget här: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2015/150507-Vad-star-pa-spel/

För den som bättre vill förstå energimarknaden rekommenderas Mikael Tolls gästinlägg hos oss.

För övrigt anser vi att Sverige bör gå med i Nato.

7 kommentarer:

 1. Att vi köper olja av ryssland är ett rent ekonomiskt beslut som hänger ihop med att raffenaderierna på USAs östkust är av en äldre typ som kräver förhållandevis lätt och söt olja. Detta driver upp världsmarknadspriset och minskat tillgången på denna typ av olja vilket fick Preem att investera stora summor för att bygga ett av världens bästa raff avsett för tung och sur olja som det går att få tag på billigt i stora mängder.

  Den närmsta leverantoren av sådan olja är Ryssland - Nordsjöoljan klassas som en lätt och söt olja - men även Saudi Arabien exporterar stora mängder om vi vill byta leverantör eller om Ryssland plötsligt vägrar att sälja. Jag ser inga risker för avbrott i oljeförsörjelsen eftersom det finns ett stort antal säljare tillgängliga internationellt även på kort varsel. Men förmodligen blir det lite dyrare.

  SvaraRadera
 2. Jag trodde mig veta att Sverige får i runda slängar hälften av sin olja från Ryssland, och att det varit så under ganska många år. Även kärnbränslet kommer till stor del därifrån. Svenskt energiberoende av Ryssland torde knappast var något som uppstått efter 2012.

  SvaraRadera
 3. Ni pushar det är inlägget väldigt hårt, och jag har verkligen svårt att se varför.

  Sverige är inte /beroende/ av rysk olja. Det är den som används just nu, men blir det avbrott så löser marknaden det utan nämnvärda störningar. Olja på köl är enormt snabb på att anpassa sig efter störningar och förändringar i utbud och efterfrågan. Gas är en annan femma, men det har vi förhållandevis låg förbrukning av.

  Både råolja och produkter säljs vidare och byter destination (ibland världsdel) under transportens gång, ibland flera gånger om.

  Så länge vi inte sätts under blockad kommer oljan att levereras. Priser (globalt och regionalt) kan dra iväg vid kriser, men försörjningen är mycket robust tack vare sin kaotiska struktur.

  Andra varor som inte är lika utbytbara till sin natur, och som handlas på en mycket långsammare marknad (till exempel kärnbränsle) behöver man se över och krisplanera, men olja på köl är inte alls det problem ni framställer det som.

  SvaraRadera
 4. 2009 imponerade vi 38% från Ryssland http://cornucopia.cornubot.se/2011/05/den-svenska-oljeimporten.

  SvaraRadera
 5. http://cornucopia.cornubot.se/2011/05/den-svenska-oljeimporten.html?m=1

  SvaraRadera
 6. Text baseras på felaktiga (eller feltolkade) uppgifter. Lite faktauppgifter om svensk oljeimport, och vilka slutsatser som går att dra av det, från Energimyndigheten (se sid 12): http://www.energimyndigheten.se/Global/Ny%20statistik/Energimarknadsrapporter/Olja-,%20gas%20och%20kolmarknaderna/Energimarknadsrapport%20olje%20gas-%20och%20kolmarknader%20v.21%202015.pdf

  SvaraRadera
 7. Huvudsaken är väl att vi undviker skurkstaterna i mellanöstern

  SvaraRadera